adminwuekro

14 ตุลาคม 2021

วูโคร่ (ประเทศไทย) จัดอบรม ระบบ Access Control สำหรับอาคารบริการวิชาการ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

การฝึกอบรมให้ความรู้กับลูกค้าถือเป็นสิ่งสำคัญ การที่ลูกค้าใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องจะช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์นั้นและลดการสูญเสียงบประมาณ

adminwuekro

8 ตุลาคม 2021

ดร.ปรีชา คฤหวาณิช ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น นำทีมผู้บริหารสร้างขวัญและกำลังใจพนักงาน Work From Home ผ่านการประชุม Online

ในขณะที่สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ยังคงรุนแรง องค์กรและบริษัทต่าง ๆ ได้จัดให้พนักงาน Work From Home (WFH) เพื่อลดการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด

adminwuekro

27 กันยายน 2021

วูโคร่ (ประเทศไทย) ร่วมฉลองเทศกาลตรุษจีน แจกอั่งเปาให้กับพนักงาน สร้างขวัญกำลังใจช่วงเทศกาลปีใหม่จีนกันอย่างคึกคัก

ต้อนรับปีใหม่ด้วยความเฮงของคนจีนและคนไทยเชื้อสายจีน อีกทั้งเป็นเทศกาลสำคัญที่พี่น้องคนไทยเชื้อสายจีนเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ เปิดรับความสุขสมหวัง มั่งคั่ง โชคดี

adminwuekro

10 กุมภาพันธ์ 2021

วูโคร่ (ประเทศไทย) จัดอบรมหลักสูตร The Empowerment “Service Mind” เสริมสร้างวิธีคิด ปรับเปลี่ยนทัศนคติ พิชิตใจผู้ใช้บริการ

อบรมหลักสูตร The Empowerment “Service Mind” เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำอันจะช่วยเสริมประสิทธิภาพการให้บริการแก่ทีมงานบริการขององค์กร

adminwuekro

1 ธันวาคม 2020